NEUROLINGISTISCH PROGRAMMEREN (NLP)

NLP omvat communicatie- en gedragsmodellen die ons inzicht geven in ‘hoe je doet wat je doet’.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP-coaching beoogt een gedragsverandering door het analyseren en veranderen van denkpatronen. NLP helpt u om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en die zo te veranderen dat ze uw potentieel tot bloei kunnen brengen. De toepasbaarheid van NLP is zeer breed.

 

SYSTEMISCH WERK (FAMILIEOPSTELLINGEN)

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.

Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met de familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen.

 

TRANSACTIONELE ANALYSE (TA)

TA is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie. Het gaat uit van het principe ‘ik ben ok, jij bent ok’.

We krijgen op zeer jonge leeftijd al boodschappen mee van onze ouders, verzorgers en leraren. En deze boodschappen brengen ‘niet-ok’ overtuigingen met zich mee. In de loop van ons leven – vaak al heel vroeg – nemen we deze overtuigingen op. Om er uiteindelijk al of niet bewust hinder van te ondervinden.

Het onderzoeken en begrijpen van deze opgenomen overtuigingen heeft tot gevolg dat we gemakkelijker met mildheid naar onszelf kunnen kijken.